Слова популярных песен » Тексты песен » Oksy Avdalyan - Hamadzayn em | Текст песни
Oksy Avdalyan - Hamadzayn em | Текст песни
0 0 00
Видео
На этой странице опубликован текст песни "Hamadzayn em". Исполнитель - Oksy Avdalyan. Послушайте песню на смартфоне или компьютере.

текст песни
Oksy Avdalyan - Hamadzayn em

Текст песни

Որտեղ՝դու, այնտեղ՝ ես,
Խոստանում եմ քեզ իմ կես,
Որ հենց Այս օրվա պես,
Իմը դու ես, քոնն էլ ես

Որտեղ՝դու, այնտեղ՝ ես,
Քեզ գիտեմ մի կյանք ասես,
Մի րոպե թե կողքիս չլինես,
Ինձ կորցնում եմ ես

Քո անունն ունի կարոտս,
հանուն քո սիրո կամ ես,
Որ երբ էլ դու ինձ կարոտես,
Գամ ու սեր տամ քեզ

Կրկն.
Համաձայն եմ կյանքս
կիսել
Սեր ասել ու սեր լսել
Համաձայն եմ տամ հոգիս էլ
Հետդ ուր ասես հասնել

Համաձայն եմ կյանքս
կիսել
Սեր ասել ու սեր լսել
Համաձայն եմ տամ հոգիս էլ
Հետդ աստղերին հասնել

Մեզ մի կյանքն էլ է քիչ,
Սիրելով իրար քիչ-քիչ
Մեծ սիրով վարակիչ
Մեկ դառնանք
Ուրիշ էլ ինչ

Մեզ մի կյանքն էլ է քիչ,
Որ իրար պատմենք Քիչ-քիչ
Թե Ինչ փուչ է ու սուտ Ամեն ինչ
Սերն է
էլ ոչինչ

Բախտս Քո հարցում բերել է
Թելադրել հենց քեզ ընտրել
Սերս ամպերից էլ վեր է
Շատ եմ քեզ կապվել

Կրկն.
Համաձայն եմ կյանքս
կիսել
Սեր ասել ու սեր լսել
Համաձայն եմ տամ հոգիս էլ
Հետդ ուր ասես հասնել

Համաձայն եմ կյանքս
կիսել
Սեր ասել ու սեր լսել
Համաձայն եմ տամ հոգիս էլ
Հետդ աստղերին հասնել

Այնքան այնքան սիրուն ես ինձ սիրում
Սերդ զգալիս շունչս է կտրվում
Սրտի զարկերը կեղծել չի լինում
Անվերջ-անվերջ սիրով եմ քեզ սիրում…

Կրկն.
Համաձայն եմ կյանքս
կիսել
Սեր ասել ու սեր լսել
Համաձայն եմ տամ հոգիս էլ
Հետդ ուր ասես հասնել

Համաձայն եմ կյանքս
կիսել
Սեր ասել ու սեր լսել
Համաձայն եմ տամ հոգիս էլ
Հետդ աստղերին հասնել
Песни исполнителя Oksy Avdalyan